Bestuur

Het eerste bestuur bestond uit de oprichters van de stichting. Na het overlijden van het echtpaar Wassenaar-Boelstra en de heer Hoogeveen bleef mevrouw Hoogeveen als enig bestuurder over en trad notaris Vermeulen toe als voorzitter. Toen de gezondheidstoestand van mevrouw Hoogeveen dusdanig verslechterde dat zij de stichting niet meer behoorlijk kon besturen en de heer Vermeulen overleed, is er een bestuur samengesteld overeenkomstig de statuten.

De zusjes Neeltje en Rigtje

(foto: collectie BOS)

Boerderij Vijverzate in 1959

(foto: collectie BOS)

v.l.n.r. Jan Nannes Wassenaar, Rigtje Wassenaar-Boelstra, Neeltje Hoogeveen-Boelstra, Douwe Mattheus Hoogeveen

(foto: collectie BOS)

Grietje Lourens Boelstra-Olivier

(foto: collectie BOS)

Johannes Johannes Boelstra

(foto: collectie BOS)

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen en is statutair als volgt samengesteld:

 • • Een lid voorgedragen door de voorzitter van de Kamer van Toezicht over de notarissen in het arrondissement Leeuwarden, te benoemen uit de te Leeuwarden of de gemeente Leeuwarderadeel standplaats hebbende notarissen;
 • • Een lid voorgedragen door het dagelijks bestuur van de grootste landbouworganisatie in Friesland, voor welke benoeming slechts in aanmerking komen personen die werkzaam zijn of geweest zijn als landbouwer en/of veehouder in Friesland ( bij voorkeur in de gemeente Leeuwarderadeel) en gerekend kunnen worden te behoren tot de boerenstand;
 • • Een lid voorgedragen door het dagelijks bestuur van de afdeling Friesland van de Nederlandse veeverbeteringsorganisatie, voor welke benoeming slechts in aanmerking komen, personen bij voorkeur uit de gemeente Leeuwarderadeel, die hetzij door zelfwerkzaamheid, hetzij overigens deskundig zijn op het gebeid van de veeverbetering of bepaalde onderdelen daarvan;
 • • Een lid voorgedragen door Gedeputeerde Staten van Friesland, voor welke benoeming in aanmerking komen personen met een specifieke deskundigheid op het gebied van veeteelt of landbouw;
 • • Een lid voorgedragen door Gedeputeerde Staten van Friesland, voor welke benoeming in aanmerking komen personen, die kunstliefhebben of kunstbeschermer zijn.
 • De stichting kent geen zittingstermijn voor de bestuursleden. Het bestuurslidmaatschap eindigt bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd alsmede in de andere gevallen genoemd in de statuten van de stichting.

  Het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.

  Boelstra Olivier Stichting

  Secretariaat

  Website ontwerp: Ozingamedia 2017